Pneumologové – tuberkulóza, respirační nemoci v okrese Klatovy