Hospodářská organizace neposkytující zdravotní péči